AS Uuemõisa Teenus aktsiate ost

16.06.2016 allkirjastasid Ridala Vallavalitsus ja VAPO kontserni kuuluv AS Tootsi Turvas lepingu, mille kohaselt AS Tootsi Turvas ostab Ridala Vallavalitsuselt 100% AS Uuemõisa Teenus aktsiaid. AS Tootsi Turvas omandas õiguse osta AS Uuemõisa Teenuse aktsiad 29.aprillil toimunud enampakkumisel.

AS Uuemõisa Teenus on Uuemõisa aleviku soojusettevõtja, kes varustab aastaringselt soojusenergiaga aleviku kaugküttepiirkonna tarbijaid. Katlamajas kasutatakse põhikütusena tükkturvast ja hakkepuitu. Katlamaja ja enamus kaugküttevõrgust on hiljuti rekonstrueeritud. Soojuskaod on madalad ja soojusenergia tarnekindlus kõrge. Katlamajas on piisavalt tootmisvõimsust, et liita võrguga uusi tarbijaid.

AS Tootsi Turvas on aastal 1919 asutatud turbatootmise ettevõte, olles täna suurim turbakaevandaja Eestis. Ettevõtte põhitegevused on kasvu- ja kütteturvaste, hakkepuidu ja soojusenergia tootmine. AS Tootsi Turvas on pikaajaline soojusenergia tootja ja müüja Tootsi- ja Lavassaare alevikes Pärnumaal. Alates 2006. aastast alustas AS Tootsi Turvas emafirma VAPO OY kogemusi ja investeerimisvõimalusi kasutades soojusenergia tootmist ja müüki ka mujal Eestis. Praegu toodab AS Tootsi Turvas soojust kaheksas katlamajas ja hooldab viit kaugküttevõrku üle Eesti.

AS Uuemõisa Soojuse ostmise eesmärk on laiendada AS Tootsi Turvas tegevust soojusenergia tootmise ja jaotamise vallas ning toetada kohalike kütuste – tükkturba ja hakkepuidu kasutamist. Kasutades ettevõttes toodetud kohalikke kütuseid on võimalik tarbijatele pakkuda stabiilse ja taskukohase hinnaga soojust.

 

Lisainfo:

Matti Puuronen tel: 5124 119

AS Tootsi Turvas

Juhatuse esimees