Energiasisalduse võrdlus

1 liitri vee soojendamiseks 1 C’ võrra kulub 4180J = 4180 Ws =1,16 Wh
1 m3 vee soojendamiseks 1 C’ võrra kulub =1,16 kWh

 1m3  naftat  2 000 kg puubriketti
 3 m3 puubriketti
 2 500 kg turbabriketti
 3,4 m3 turbabriketti
 8 m3 lõhutud puid
 10 000 kWh elektrit
 10 000 kWh elektrit  ligikaudu 1 m3 naftat
  2 000 kg puubriketti
 3 m3 puubriketti
 2 500 kg turbabriketti
 3,4 m3 turbabriketti
 8 m3 lõhutud puid
 1 m3 lõhutud puid  1 250 kWh elektrit
 250 kg puubriketti
 375 l puubriketti
 315 kg turbabriketti
 425 l turbabriketti
 125 l naftat