Emaettevõte reorganiseeris oma tegevust

Vapo kontsern reorganiseeris oma tegevuse alates 1. maist 2018. Nagu ka varem, on kontserni emaettevõte Vapo Oy, kuid kontserni tegevust hallatakse nüüd riigipõhiste ettevõtete asemel jagatud struktuurina. Struktuurireformid ei mõjutanud ettevõtte õiguslikku struktuuri. Igapäevased toimingud ja kliendisuhted ei muutu.

Struktuurireformide järel jaguneb kontserni äritegevus kolmeks Energy, Grow & Care  ja New Business äriüksuseks. Kõigi kolme äriüksuse poolt on kasutatavaid ühiseid teenuseid, näiteks turbatootmine erinevates riikides, logistikateenuseid ja hankeid, Eraldi lisandub tarneahela juhtimise funktsioon. Peale selle vastutab grupi teenuste toimimise eest kontserni emaettevõte. Praegu töötab kontsernis umbes 700 inimest Soomes, Rootsis ja Eestis.

http://www.vapogroup.com/