Virnastatud võsa ja raidmed

Virnas ei ole lubatud muld, võõrkehad ja koos juurtega rebitud tüved, ega ka kokkuveoteedelt koondatud materjal.

Väga oluline on pöörata tähelepanu laoplatsi valikule.

Ideaalis peaks olema virna kõrval 6-7 m vaba pind puiduhakkuri ja veoauto jaoks, kuid virn ei tohiks jääda teest kaugemale kui 2-3m. Mõningatel juhtudel on võimalik autot laadida ka tagant, aga siis on töö raskendatud ja peab arvestama suurema hakkekaoga.

Virnastatud võsa ja raiejäätmeid ostame aastaringselt

Minimaalne kogus on alates ca 90 m3 (32 tm) ehk üks autokoorem haket.

Tasumine toimub seitsme päeva jooksul peale hakkimist ja ostu vormistamist, saadud puistekuupmeetrite alusel. Hind sõltub materjalist ja asukohast. Täpse hinnapakkumise teeme alati peale kohal käimist ja materjaliga tutvumist.


Ostame:

  • Virnastatud võsa

  • Virnastatud raidmeid

  • Täistüvesid

  • Saetööstuse pinde

Küsi lisainfot

Hakkimiseks kasutame mobiilseid puiduhakkureid JENZ 582


Võsa ost Harjumaal, Läänemaal, Raplamaal ja Lääne-Virumaal

Ants Nokkur +372 5 887 1549

E-post: ants.nokkur@tootsiturvas.ee

Virnastatud võsa ost Tartu-, Valga-, Võru-, Põlva-, Viljandi- ja Ida-Virumaal

Haamerveski teenus

Madis Schmidt +372 5 646 1882

E-post: madis.schmidt@tootsiturvas.ee

Virnastatud võsa ost Pärnumaal ja Viljandimaal

Kaimo Kivikas +372 5 269 639

E-post: kaimo.kivikas@tootsiturvas.ee


* Raidmed – raiejäätmed