Tööohutus

TÖÖOHUTUS

Oma tegevusvaldkondades juhtival positsioonil oleva ning ümbritsevat keskkonda hindava ettevõttena on töömeetodite, toodete ja seadmete arendamisel meie jaoks olulisel kohal tööohutus ja tööturvalisus. Mitte ühtegi õnnetusjuhtumit – sellise mõtlemise kaudu arendame oma töökeskkonda ohutumaks ja tervislikumaks.

  • Juhendame töötajaid tööülesannete täitmisel ja seadmete kasutamisel. Koolitame personali, et valmistada õigesti ja ohutult oma turvalisi tooteid.
  • Kohustume pakkuma oma töötajatele ja koostööpartneritele turvalist ja tervislikku töökeskkonda.
  • Tegutseme ausalt ja vastutustundlikult. Informeerime üksteist ohututest tegutsemisviisidest ja ohutuse olukorrast.
  • Kaasajastame riskianalüüsid, fikseerime õnnetusjuhtumid ning võtame nendest õppust, et vältida vigade kordumist.