Finantsnäitajad

TOOTMISMAHUD

PEAMISED
FINANTSNÄITAJAD
01.05.2016- 30.04.2017 01.05.2015- 30.04.2016 01.05.2014- 30.04.2015
Müügitulu 15 959 TEUR 12 951 TEUR 12 888 TEUR
Ärikasum (EBIT) 1 318 TEUR 1 045 TEUR 1 584 TEUR
Käibe ärirentaablus (EBIT %) 8,5% 8,6% 10,4%
Ärirentaablus enne kulumit (EBITDA %) 17,8% 19,7% 24,10%
Vara puhasrentaablus (ROA) 2,8% 2,3% 2,90%
Investeeritud kapitali rentaablus (ROIC) 4,9% 3,9% 4,70%
Omakapitali puhasrentaablus (ROE) 3,1% 2,6% 3,1%
Puhaskasum 1 357 TEUR  1 108 TEUR 1 323 TEUR
Keskmine töötajate arv 33 33 35
Toote nimetus 01.05.2016- 30.04.201 01.05.2015- 30.04.2016 01.05.2014- 30.04.2015
Tükkturvas (m3) 835 116 367 263 780
Pätsturvas (m3) 18 059 18 039 12 906
Aianduslikud turbad (m3) 423 561 721 030 620 380
Küttefreesturvas (m3) 0 11 751 225 938
Turba suurpallid (tk) 9 182 3 143 6 515