Finantsnäitajad

TOOTMISMAHUD

PEAMISED
FINANTSNÄITAJAD
01.05.2016- 30.04.2017 01.05.2015- 30.04.2016
Müügitulu 15 959 TEUR 12 951 TEUR
Ärikasum (EBIT) 1 318 TEUR 1 045 TEUR
Käibe ärirentaablus (EBIT %) 8,5% 8,6%
Ärirentaablus enne kulumit (EBITDA %) 17,8% 19,7%
Vara puhasrentaablus (ROA) 2,8% 2,3%
Investeeritud kapitali rentaablus (ROIC) 4,9% 3,9%
Omakapitali puhasrentaablus (ROE) 3,1% 2,6%
Puhaskasum 1 357 TEUR 1 108 TEUR
Keskmine töötajate arv 33 33
Toote nimetus  01.05.2016- 30.04.2017 01.05.2015- 30.04.2016
Tükkturvas (m3) 835 116 367
Pätsturvas (m3) 18 059 18 039
Aianduslikud turbad (m3) 423 561 721 030
Küttefreesturvas (m3) 0 11 751
Turba suurpallid (tk) 9 182  3 143