Tootsi alevi kaugküttepiirkonna soojatorustiku renoveerimise I etapp

AS Tootsi Turvas viis aastatel 2017-2018 ellu projekti „Tootsi alevi kaugküttepiirkonna soojatorustiku renoveerimise I etapp“. Selle tulemusena rekonstrueeriti 1,46 km soojatorustikku ning ehitati uue tarbijani 0,13 km soojatorustikku.

Projekti rahastati 50% ulatuses Ühtekuuluvusfondist, meetme 6.2 “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” tegevusest “Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine” (6.2.2).

Projekti number:  2014-2020.6.02.16-0318

Saadud toetuse summa: 196 470,00 eurot